Alimlər bizə etibar edir.

 

Bəli, 11 Delivery ailəsi böyüyür. Artıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə çatdırılma xidmətinin göstərilməsi ilə əlaqədar qarşılıqlı razılaşma əldə edilmişdir. Bununla  bağlı olaraq tərəflər arasında müqavilə imzalanmış və gələcək prespektivdə bu əməkdaşlıq əlaqələrinin dahada dərinləşdirilməsi  qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.

ƏVVƏL